Kitek's Page Blog programisty / webdeveloper'a

Sublime Text 2 - snippets

Jak wspomniałem w moim poprzednim poście Sublime Text 2 to pozornie prosty edytor plików tekstowych. Pozory mogą mylić. Poniżej przedstawiam potężne narzędzie jakim są “snippet’y” wbudowane w omawiany edytorek.

Snippets w Sublime Text 2 to proste skrypty uruchamiane po wpisaniu określonych znaków i wciśnięciu klawisza [TAB]. Umożliwiają wstawienie w miejscu gdzie aktualnie znajduje się kursor zdefiniowanego wcześniej fragmentu tekstu (np.: szablon pustej funkcji / metody, konstrukcja programistyczna, fragment HTML’a). Dodatkowo pozwalają na podanie miejsc w tekście po których będziemy mogli się poruszać wciskając przycik tabulatora.

Tworzenie nowych Snippet’ów

Tworzenie rozpoczynamy wybierając z menu “Tools” -> “New Snippet…“. Po kliknięciu zostanie utworzony nowy dokument o podobnej treści:

<snippet>
<content><![CDATA[
Hello, ${1:this} is a ${2:snippet}.
]]></content>
	<!-- Optional: Set a tabTrigger to define how to trigger the snippet -->
	<!-- <tabTrigger>hello</tabTrigger> -->
	<!-- Optional: Set a scope to limit where the snippet will trigger -->
	<!-- <scope>source.python</scope> -->
</snippet>

Sekcja “content” reprezentuje tekst, który zostatnie wstawiony w wybranym przez nas miejscu. Należy pamiętać, że wszelkie białe znaki również zostaną umieszczone. Dynamiczne parametry określamy przez dyrektywy {$numerek} (np. ${1}, ${2}). W przypadku gdy chcemy posiadać wartość domyślną argumentu wstawiamy ${1:Wartość domyślna}.

Dodatkowo możemy zdefiniować tzw. tabTrigger czyli kombinację znaków + [TAB] uruchamiającą nasz snippet (np.: <tabTrigger>div</tabTrigger>).

Ostatnią opcją jest scope, który określa w jakiego typu dokumentach zastosowany może zostać snippet:

 • ActionScript: source.actionscript.2
 • AppleScript: source.applescript
 • ASP: source.asp
 • Batch FIle: source.dosbatch
 • C#: source.cs
 • C++: source.c++
 • Clojure: source.clojure
 • CoffeeScript: source.coffee
 • CSS: source.css
 • D: source.d
 • Diff: source.diff
 • Erlang: source.erlang
 • Go: source.go
 • GraphViz: source.dot
 • Groovy: source.groovy
 • Haskell: source.haskell
 • HTML: text.html(.basic)
 • JSP: text.html.jsp
 • Java: source.java
 • Java Properties: source.java-props
 • Java Doc: text.html.javadoc
 • JSON: source.json
 • Javascript: source.js
 • BibTex: source.bibtex
 • Latex Log: text.log.latex
 • Latex Memoir: text.tex.latex.memoir
 • Latex: text.tex.latex
 • LESS: source.css.less
 • TeX: text.tex
 • Lisp: source.lisp
 • Lua: source.lua
 • MakeFile: source.makefile
 • Markdown: text.html.markdown
 • Multi Markdown: text.html.markdown.multimarkdown
 • Matlab: source.matlab
 • Objective-C: source.objc
 • Objective-C++: source.objc++
 • OCaml campl4: source.camlp4.ocaml
 • OCaml: source.ocaml
 • OCamllex: source.ocamllex
 • Perl: source.perl
 • PHP: source.php
 • Regular Expression(python): source.regexp.python
 • Python: source.python
 • R Console: source.r-console
 • R: source.r
 • Ruby on Rails: source.ruby.rails
 • Ruby HAML: text.haml
 • SQL(Ruby): source.sql.ruby
 • Regular Expression: source.regexp
 • RestructuredText: text.restructuredtext
 • Ruby: source.ruby
 • SASS: source.sass
 • Scala: source.scala
 • Shell Script: source.shell
 • SQL: source.sql
 • Stylus: source.stylus
 • TCL: source.tcl
 • HTML(TCL): text.html.tcl
 • Plain text: text.plain
 • Textile: text.html.textile
 • XML: text.xml
 • XSL: text.xml.xsl
 • YAML: source.yaml

Jeżeli nie możesz znaleźć swojego typu pliku, możesz to sprawdzić wciskając kombinację klawiszy: [ctrl] + [shift] + [p] na Macu lub [ctrl] + [shift] + [alt] + [p] na Windows. Na dolnym pasku po lewej stronie zostanie wyświetlony scope aktualnie otwartego pliku.

Tak przygotowany plik zapisujemy z roszerzeniem .sublime-snippet w katalogu:

na OSX:
/Users/{userName}/Library/Application Support/Sublime Text 2/Packages/User

na Windows:
C:\Users\{userName}\AppData\Roaming\Sublime Text 2\Packages\User

Przykładowe snippets dla kramdown

Wyśrodkowany obrazek (mc-ic.sublime.snippet)

<snippet>
<content><![CDATA[
{:.center}
![${2:alt}](${1:url})
]]></content>
	<tabTrigger>ic</tabTrigger>
	<scope>text.html.markdown</scope>
</snippet>

Kod źródłowy (mc-ss.sublime.snippet) - ps. usuń spacje

<snippet>
<content><![CDATA[
{ % highlight ${1:html} % }${2:tutaj wstaw kod}{ % endhighlight % }
]]></content>
	<tabTrigger>ss</tabTrigger>
	<scope>text.html.markdown</scope>
</snippet>

Link na zewnątrz (md-lo.sublime.snippet)

<snippet>
<content><![CDATA[
[$1]($2){:target="_blank"}{:rel="nofollow"}
]]></content>
	<tabTrigger>lo</tabTrigger>
	<scope>text.html.markdown</scope>
</snippet>