Kitek's Page Blog programisty / webdeveloper'a

Workflowy – Make Lists. Not War.

Prosta lista zadań, zakupów, notatek, spotkań, planów – niepotrzebne skreślić. Korzystam od dawien dawna, ale nigdy nie miałem okazji tym fajnym narzędziem się pochwalić. Workflowy to taki nieskończony, jednostronicowy notatnik przeznaczony do tworzenia list z kilkoma bardzo użytecznymi funkcjami m.in.:

  • listy mogą być zagnieżdżone i wielopoziomowe – można je zwijać/rozwijać
  • możemy umieszczać własne #tagi i @przypisania
  • wykreślać pozycje
  • udostępniać listy innym osobom