Kitek's Page Blog programisty / webdeveloper'a

Instalacja PHPUnit w Ubuntu

PHPUnit’a w Ubuntu zainstalować możemy za pomocą poniższych komend (zakładając, że mamy już wcześniej zainstalowanego php5):

sudo apt-get install php-pear
sudo pear channel-update pear.php.net
sudo pear upgrade-all
sudo pear channel-update pear.php.net
sudo pear install -a phpunit/PHPUnit

Od tej chwili możemy uruchamiać zainstalowaną aplikację wpisując:

phpunit