Kitek's Page Blog programisty / webdeveloper'a

apache2: Could not reliably determine the servers fully qualified domain name

Jeżeli przy restartowaniu / przeładowaniu ustawień serwera Apache widzisz komunikat:

apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1 for ServerName

To zapewne nie masz ustawionej wartości “ServerName” w pliku “apache2.conf”. W Ubuntu dodajemy ją za pomocą następujących komend:

sudo su
echo "ServerName localhost" >> /etc/apache2/apache2.conf
service apache2 reload