Kitek's Page Blog programisty / webdeveloper'a

Samba – konfiguracja publicznego i prywatnego zasobu

Po montażu karty CF w swoim HP t5720 przyszedł czas na skonfigurowanie serwera plików Samba. Zależało mi na stworzeniu jednego publicznego zasobu o nazwie “warez” do którego dostęp posiadać miałby każdy, bez konieczności podawania nazwy użytkownika i hasła. Natomiast drugi zasób (“private”) miał być dostępny tylko dla jednego wybranego systemowego użytkownika. Po kilku próbach i restartach konfiguracja wygląda następująco:

cat /etc/samba/smb.conf

[global]
netbios name = HP
workgroup = WORKGROUP
server string = HP
log file = /var/log/samba/log.%m
security = user
create mask = 0666
force create mode = 0666
force directory mode = 0777
follow symlinks = yes
encrypt passwords = true
map to guest = bad user
guest account = nobody

[warez]
comment = Warez
path = /home/user/warez
writeable = yes
read only = no
guest ok = yes
guest only = yes

[private]
comment = Private
path = /home/user/private
writeable = yes
browsable = no
read only = no
valid users = user

Do poprawnego działania prywatnego zasobu niezbędne jest jeszcze dodanie użytkownika:

smbpasswd -a user