Kitek's Page Blog programisty / webdeveloper'a

Tworzenie md5 hash w NodeJS

Przydatne np. przy hash’owaniu haseł:

var crypto = require('crypto'), wynik, data = "do shash'owania";
wynik = crypto.createHash('md5').update(data).digest("hex");