Kitek's Page Blog programisty / webdeveloper'a

Random od-do w JavaScript

Poniżej przedstawiam prostą funkcję umożliwiająca generowanie losowych całkowitych liczb w JavaScript z podanego zakresu:

var randomFromTo = function(from, to){
    return Math.floor(Math.random() * (to - from + 1) + from);
};