Kitek's Page Blog programisty / webdeveloper'a

Obliczanie wieku w JavaScript

Prosta funkcja przetwarzająca datę urodzin na wiek np: 1985-04-11 –> 26 lat

var getAgeStr = function(dateString) {
  var myDate = new Date(dateString), 
    now = new Date(),
    month_of_birth=myDate.getMonth(),
    day_of_birht=myDate.getDay(),
    year_of_birth=myDate.getYear(),
    now_month = now.getMonth(),
    now_day = now.getDay(),
    now_year = now.getYear(),
    age = now_year - year_of_birth;
  if (now_month < month_of_birth) {
    age--;
  } else if ((now_month == month_of_birth) && (now_day < day_of_birht)) {
    age--;
    if (age < 0) {
      age = 0;
    }
  }
  return age;
}