Kitek's Page Blog programisty / webdeveloper'a

Socket.io disconnect

Jeżeli z jakiś powodów potrzebujemy rozłączyć się z serwerem opartym o Socket.io, a następnie ponownie do niego się połączyć (np. jako inny użytkownik) najlepiej zrobić to w następujący sposób:

this.disconnect = function() {
	socket.disconnect();
	socket.removeAllListeners('connect'); 
	io.sockets = {};
};