Kitek's Page Blog programisty / webdeveloper'a

Zliczanie elementów w obiekcie JavaScript

Proste zliczanie elementów w obiekcie w JavaScript:

var obiekt = {'1':'ala','2':'basia','3':'zosia'};
var ile = Object.keys(obiekt).length;
console.log(ile);

Wynik:

3

Powyższe zliczanie ma kilka wad (dlatego jest “proste”):

  • nie działa w IE < 9
  • oprócz zwykłych kluczy zliczy również metody (co w niektórych sytuacjach może być nie chciane)

Więcej info o metodzie Object.keys.