Kitek's Page Blog programisty / webdeveloper'a

Sortowanie tablicy wielowymiarowej

Proste sortowanie tablicy wielowymiarowej w obiekcie (w tym przypadku sortujemy malejąco po wymiarze “similar”) z wykorzystaniem funkcji usort.

<?php
class MojaKlasa {
  public sortuj() {
    usort($tablicaDoSortowania, array('MojaKlasa','compare'));
  }
 
  public static function compare($a, $b) {
    if ($a['similar'] == $b['similar']) {
      return 0;
    }
    return ($a['similar'] > $b['similar']) ? -1 : 1;
  }
}