Kitek's Page Blog programisty / webdeveloper'a

mod_expires – HTTP 304 Not Modified

mod_expires jest modułem serwera Apache umożliwiającym wysłanie dodatkowych nagłówków HTTP informującym przeglądarkę o “terminie wygaśnięcia ważności” wszystkich lub konkretnych typów plików.

Dzięki takiemu zabiegowi jesteśmy w stanie w znaczący sposób zmniejszyć liczbę zapytań do naszego serwera. Przeglądarka zamiast pobierać ponownie plik z serwera odczyta go ze swojego kesza.

Poniższy fragment kodu należy umieścić w pliku .htaccess w katalogu głównym naszej strony WWW:

ExpiresActive On
FileETag none
ExpiresByType image/jpg "access plus 1 month"
ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 month"
ExpiresByType image/png "access plus 1 month"
ExpiresByType image/gif "access plus 1 month"
ExpiresByType text/javascript "access plus 1 month"
ExpiresByType application/x-javascript "access plus 1 month"
ExpiresByType text/css "access plus 1 month"

Linki: