Kitek's Page Blog programisty / webdeveloper'a

Zend Framework Autoloader

Od wersji 1.8 ZF wychodzi z użycia klasa Loader jej miejsce zajmie Autoloader. Jeżeli z upgdate’owałeś wersję swojej biblioteki Zend Frameworka i jednocześnie używałeś klasy Loader otrzymasz na dzień dobry komunikat:

Notice: Zend_Loader::Zend_Loader::registerAutoload is deprecated 
as of 1.8.0 and will be removed with 2.0.0; 
use Zend_Loader_Autoloader instead in ...

W większości przypadków wystarczy fragment:

require_once("Zend/Loader.php");
Zend_Loader::registerAutoload();

zastąpić następującym:

require_once 'Zend/Loader/Autoloader.php';
$loader = Zend_Loader_Autoloader::getInstance();
$loader->setFallbackAutoloader(true);

w bootstrap’ie naszego projektu.

Możliwości klasy Zend_Loader_Autoloader są oczywiście dużo większe i opisane zostały szczegółowo w dokumentacji ZF.