Kitek's Page Blog programisty / webdeveloper'a

C++ & MySQL

Prosty przykład wykorzystania języka C++ i bazy danych MySQL:

#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include <mysql/mysql.h>

using namespace std;

int main() {

  char host[30] = "localhost";
  char user[30] = "c";
  char pass[30] = "test";
  char db[30] = "c";
  char sql[100] = "SELECT * FROM users";
  long result;
    
  MYSQL dblink;
  MYSQL_RES *rs;
  MYSQL_ROW r;
  
  cout < < "MySQL init ";
  if(mysql_init(&dblink)) {
	cout << "OK" << endl;
  } else {
	cout << "blad: " << mysql_error(&dblink) << endl;
  }
  
  cout << "MySQL connect ";
  if(mysql_real_connect(&dblink, host, user, pass, db, 0, NULL, 0)) {
	cout << "OK" << endl;
	cout << "MySQL query ";
    result = mysql_real_query(&dblink, sql, strlen(sql));
	if(result != 0) {
	  cout << "blad: " << mysql_error(&dblink) << endl;
    } else {
	  cout << "OK" << endl;
	  cout << "MySQL store result ";
	  rs = mysql_store_result(&dblink);
	  if(rs) {
		cout << "OK" << endl;
		unsigned int num_fields;
		num_fields = mysql_num_fields(rs);
		while(r = mysql_fetch_row(rs)) {
		  unsigned long *lengths;
		  lengths = mysql_fetch_lengths(rs);
		  
		  unsigned int i;
		  for(i = 0; i < num_fields; i++) {
			printf("[%.*s] ", (int) lengths[i], r[i]);
		  }

		}
		mysql_free_result(rs);
		cout << endl;
	  } else {
		if(mysql_field_count(&dblink) == 0) {
		  result = mysql_affected_rows(&dblink);
		} else {
		  cout << "blad: " << mysql_error(&dblink);
		}
	  }
    }
  } else {
	cout << "blad: " << mysql_error(&dblink) << endl;
  }

  mysql_close(&dblink);
  cout << "MySQL disconnect OK" << endl;  
  return 0;
}

Kompilacja programu:

c++ mysql.cpp -lmysqlclient -o mysql

Do poprawnej kompilacji niezbędne będzie posiadanie biblioteki mysqlclient. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: MySQL API w języku C – część 1.

Efekt działania programu:

brama c++ # ./mysql
MySQL init OK
MySQL connect OK
MySQL query OK
MySQL store result OK
[1] [marcin] [3] [ania]
MySQL disconnect OK

Linki: